Titular notícies

Oferta de feina servei de mediació nocturna municipi del Vallès OccidentalOferta de feina com a mediador/a nocturna Agost, setembre i octubre

IDENTIFICACIÓ DEL LLOC DE FEINA
Mediadores/mediadors per a un servei de mediació nocturna a municipi del Vallès Occidental

NOMBRE DE VACANTS
2 (Dos)

OBJECTIU DEL LLOC DE FEINA
Treballar conjuntament i coordinadament amb el cos de la policia local per tal de prevenir i gestionar els conflictes que es puguin donar dins d’aquests espais i a la via pública derivats de l'activitat del Botellot i altres activitat d'oci nocturn.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR
Les persones seleccionades s’incorporaran a un servei que te com a objectiu la realització d’un diagnòstic de l'oci nocturn i de gestió de conflictes.
Això passa per saber quines són les situacions de conflicte habituals susceptibles de poder intervenir abans de que escalin i es materialitzin amb violència.

Concretament:
>    Fer actuacions de mediació i de Resolució de conflictes
>    Ajudar a actuar coordinada i conjuntament amb tots els actors que operen en les zones d’oci nocturn per prevenir i gestionar positivament els conflictes de baixa intensitat.
>    Cooperar amb la policia local a gestionar les situacions conflictives que generades per l'oci nocturn a l’espai públic o que es puguin ocasionar en aquest espai.

RESPONSABILITATS
Gestió de conflictes socials en l'espai públic, per a la contenció, control i seguiment d’incidents i conflictes relacionats amb la convivència en zones d’oci nocturn.

FORMACIÓ REQUERIDA
Certificat professional, Diploma d’Especialització, Postgrau o Master Universitàri en la Mediació, Gestió i Resolució de Conflictes socials, públics i comunitaris.
Carnet de conduir A o B.

EXPERIÈNCIA PRÈVIA
Es valora de forma rellevant l'experiència en gestió i resolució de conflictes, especialment relacionada amb l’area d'especialització.  
Es valora experiència en la conducció i dinamització de grups.
Es valora experiència en l'àmbit de la intervenció social, ja sigui a través d'administracions o organitzacions del tercer sector, amb gent jove.

APTITUDS
Iniciativa,  Autocontrol, Empatia, Assertivitat, Pensament analític, habilitats negociadores i mediadores, gestió emocional, gestió de situacions de crisi.

S’OFEREIX
Contracte mercantil de 3 mesos  
Horari: de 23.00 hores de la nit a 06.00 hores* de la matinada, distribuït de la següent manera:
Mesos: Agost, Setembre i Octubre
Dies de la setmana:   Divendres i dissabte

*L’hora d’inici i fi del servei es pot veure sensiblement modificada segons l’evolució de l’oci nocturn i les necessitats del municipi a causa de les mesures COVID-19

REMUNERACIÓ
20€/h bruts.
56 hores/mensuals.
1.120 € bruts mensuals per 8 nits de feina.

CURRÍCULUM
Si esteu interessades o interessats adreceu un correu electrònic a info@resoluciodeconflictes.org adjuntant el vostre curriculum vitae de com a màxim 2 pàgines abans del 13 d'agost de 2021

Últimes Notícies

Organitza  
 
Col·labora:    
Generalitat de Catalunya Associació Catalana de Municipis
Ajuntament de Girona


 CNSA

 Consorci Acció Social de la Garrotxa