Titular notícies
Nombre de resultats 1 per a cambrils

25/07/2022 - Feina de mediació en zones i activitats d'oci nocturn a Cambrils
FITXA DE PERFIL PROFESSIONAL
Oferta de feina servei de mediació nocturna a Cambrils

IDENTIFICACIÓ DEL LLOC DE FEINA
Mediadores/mediadors per a un servei de mediació nocturna

NOMBRE DE VACANTS
1

OBJECTIU GENERAL DEL LLOC DE FEINA

Treballar conjuntament i coordinadament amb el cos de la policia local i amb els propietaris, responsables i personal dels locals d’oci nocturn per tal de prevenir i gestionar els conflictes que es puguin donar dins d’aquests espais i a la via pública.

FUNCIONS A DESENVOLUPARLes persones seleccionades s’incorporaran a un servei que te com a objectiu la realització d’un diagnòstic, sessions de formació i tasques de prevenció (pedagògiques, informatives, de sensibilització, ...) i de gestió de conflictes.

Això passa per saber quines són les situacions de conflicte habituals susceptibles de poder intervenir abans de que escalin i es materialitzin amb violència.

Concretament:

>    Fer actuacions de mediació i de Resolució de conflictes.

>    Ajudar a actuar coordinada i conjuntament amb tots els actors que operen en les zones d’oci nocturn per prevenir i gestionar positivament els conflictes de baixa intensitat.

>    Col·laborar amb el personal dels locals d’oci nocturn a gestionar els desencontres, discussions i tensions amb el veïnatge i amb els usuaris i donar-los suport per gestionar els conflictes que es puguin produir.

>    Cooperar amb la policia local a gestionar les situacions conflictives que generades en els locals d’oci nocturn puguin traspassar a l’espai públic o que es puguin ocasionar en aquest espai.

RESPONSABILITATS
Gestió de conflictes socials en l'espai públic, per a la contenció, control i seguiment d’incidents i conflictes relacionats amb la convivència en zones d’oci nocturn.

FORMACIÓ REQUERIDA
Curs en mediació i/o resolució de conflictes, preferiblement formacióhomologada pel departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Coneixements mínims d’anglès per poder mantenir una conversa fluida i escriure correctament en aquest idioma.

Es valora el coneixement d’altres idiomes: francès, alemany, italià,...

EXPERIÈNCIA PRÈVIA

Es valora de forma rellevant l'experiència en gestió i resolució de conflictes, especialment relacionada amb l’area d'especialització.  

Es valora experiència en la conducció i dinamització de grups.

Es valora experiència en l'àmbit de la intervenció social, ja sigui a través d'administracions o organitzacions del tercer sector.

APTITUDS:Iniciativa,  Autocontrol, Orientació al client, Empatia, Assertivitat, Pensament analític, habilitats negociadoresi mediadores, gestió emocional, de situacions de crisi.

S’OFEREIX: Contracte mercantil. Preu hora de feina: 20 €/hora bruts

Horari: de 23.00 hores de la nit a 04.00 hores* divendres i dissabte.

Mesos: del 5 d'agost al 17 de setembre.

*L’hora d’inici i fi del servei es pot veure sensiblement modificada segons l’evolució de l’oci nocturn i les necessitats del municipi.

Interessades o interessats adreceu un correu electrònic a info@resoluciodeconflictes.org amb l'assumpe CAMBRILS adjuntant el vostre curriculum vitae de com a màxim 2 pàgines abans de l'1 d'agost.
 

Organitza  
 
Col·labora:    
Generalitat de Catalunya Associació Catalana de Municipis
Ajuntament de Girona


 CNSA

 Consorci Acció Social de la Garrotxa